ОТВОРЕНО ПОН-САБ. од 8:30 до 21:00 ; НЕД. од 09:00 до 16:00
БРЗ КОНТАКТ ++ 389 78 223 231
Е-МАИЛ panevski_2001@yahoo.com contact@ohridhandmadepaper.mk panevski@ohridhandmadepaper.mk

КОНТАКТ

Име и презиме:*
E-mail:
Телефон:
Порака:

Адреса на работилницата:

Национална Работилница за рачна изработка на хартија “Св.Климент Охридски“ 

Самоилова 60, 6000 Охрид Македонија

Г-дин Љупчо Паневски

++ 389 78 223 231  ;  00389 78 266 789

E-mail:

contact@ohridhandmadepaper.mk

panevski@ohridhandmadepaper.mk

panevski_2001@yahoo.com