СТАРА МЕТОДИКА, РАРИТЕТ, АВТЕНТИЧНОСТ

sl3

Хартијата ја изработуваме потполно автентично на начин и постапка како во 2 век п.н.е, во Кина . Оригиналноста на овој метод на хaртија и дава посебна уникатност и вредност.