КУЛТУРНО И ТУРИСТИЧКО ДОЖИВУВАЊЕ

Националната работилница за рачна изработка на хартија “Св.Климент Охридски” ја возобновува оваа традиција..