ОТВОРЕНО ПОН-НЕД. од 9:00 до 19:00
БРЗ КОНТАКТ ++ 389 78 223 231
Е-МАИЛ panevski_2001@yahoo.com

РАЧНА ИЗРАБОТКА НА ХАРТИЈА

Основна дејност на работилницата е рачна изработка на хартија и производи од истата. Истовремено има и туристички карактер, на посетителите им ја презентираме постапката на изработка на хартија со начинот на првото печатење на Гутенберговата преса.