ОТВОРЕНО ПОН-САБ. од 8:30 до 21:00 ; НЕД. од 09:00 до 16:00
БРЗ КОНТАКТ ++ 389 78 223 231
Е-МАИЛ panevski_2001@yahoo.com contact@ohridhandmadepaper.mk panevski@ohridhandmadepaper.mk

НАЦИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Традицијата на изработка на хартија во Македонија започнува во втората половина на 16 век во манастирот Свети Наум. Хартијата се изработувала за интерни потреби и во ограничени количини.