ОТВОРЕНО ПОН-НЕД. од 9:00 до 19:00
БРЗ КОНТАКТ ++ 389 78 223 231
Е-МАИЛ panevski_2001@yahoo.com

НАЦИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Традицијата на изработка на хартија во Македонија започнува во втората половина на 16 век во манастирот Свети Наум. Хартијата се изработувала за интерни потреби и во ограничени количини.