ОТВОРЕНО ПОН-НЕД. од 9:00 до 19:00
БРЗ КОНТАКТ ++ 389 78 223 231
Е-МАИЛ panevski_2001@yahoo.com

ИЗРАБОТКА НА РАЗНИ ПРИЗВОДИ

Во работилницата можете да најдете разни рачно изработени призводи.