ОТВОРЕНО ПОН-НЕД. од 9:00 до 19:00
БРЗ КОНТАКТ ++ 389 78 223 231
Е-МАИЛ panevski_2001@yahoo.com

ДОБРОДОЈДОВТЕ

Основна дејност на работилницата е рачна изработка на хартија и производи од истата. Истовремено има и туристички карактер, на посетителите им ја презентираме постапката на рачна  изработка на хартија со начинот на првото печатење на Гутенберговата преса.  Се повеќе прераснуваме во значаен културен субјект не само во Охрид ,туку и пошироко  (надвор од Републиката) и во вистинско туристичко доживување.