ОТВОРЕНО ПОН-НЕД. од 9:00 до 19:00
БРЗ КОНТАКТ ++ 389 78 223 231
Е-МАИЛ panevski_2001@yahoo.com

РАЧНА ИЗРАБОТКА НА ХАРТИЈА

Основна дејност на работилницата е рачна изработка на хартија и производи од иста

НАЦИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Традицијата на изработка на хартија во Македонија започнува во втората половина

ИЗРАБОТКА НА РАЗНИ ПРИЗВОДИ

Во работилницата можете да најдете разни рачно изработени призводи.

ДОБРОДОЈДОВТЕ

Основна дејност на работилницата е рачна изработка на хартија и производи од истата. Истовремено има и туристички карактер, на посетителите им ја презентираме постапката на рачна  изработка на хартија со начинот на првото печатење на Гутенберговата преса.  Се повеќе прераснуваме во значаен културен субјект не само во Охрид ,туку и пошироко  (надвор од Републиката) и во вистинско туристичко доживување.

РАЧНА ИЗРАБОТКА НА ХАРТИЈА И ПРОИЗВОДИ

Хартијата ја изработуваме потполно автентично на начин и постапка како во 2 век п.н.е, во Кина . Оригиналноста на овој ...
Read More

КУЛТУРНО И ТУРИСТИЧКО ДОЖИВУВАЊЕ

Националната работилница за рачна изработка на хартија “Св.Климент Охридски” ја возобновува оваа традиција. ...
Read More

СТАРА МЕТОДИКА, РАРИТЕТ, АВТЕНТИЧНОСТ

Хартијата ја изработуваме потполно автентично на начин и постапка како во 2 век п.н.е, во Кина . Оригиналноста на овој ...
Read More